สินค้าควบคุม

รายชื่อสินค้าควบคุม รายชื่อสินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า ได้แก่
          • เครื่องเล่นเกม
          • ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี
          • เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถยนต์
          • ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
          • มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
          • มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
          • ไม้ซุง และไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดน
          • จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี
          • ภาชนะเซรามิก และภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
สินค้าต้องขออนุญาตนำเข้า
          • ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
          • สารเคลนบิวเตอรอล
          • สารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล
          • ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป
          • หิน
          • รถยนต์ใช้แล้ว
          • รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
          • รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว
          • เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว
          • ทองคำเหรียญโลหะ
          • โบราณวัตถุ
          • เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี
          • เครื่องพิมพ์ร่องลึก หรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดถอดสี
          • เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก
          • เลื่อยโซ่
          • ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60% สินค้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้า
          • ปลาป่นชนิดโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
          • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          • กากถั่วเหลือง สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันของ WTO
          • น้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง
          • นมผงขาดมันเนย
          • หัวมันฝรั่ง
          • หอมหัวใหญ่
          • กระเทียม